Co znamená certifikát GOTS?

Co znamenají tato čtyři písmenka ve světě oblečení? Jedná se o certifikát Global Organic Textile Standard. Tento nejpřísnější a velmi uznávaný certifikát obdrží pouze textilie, pro jejichž výrobu byla použita organická textilní vlákna (může to být bavlna nebo ovčí vlna). Vždy je kontrolován celý výrobní proces. Ten zahrnuje nejen továrny, ale statky, kde se pěstuje, sklízí a zpracovává bavlna. Pro její pěstování nesmí být použito geneticky modifikované osivo. Stejné to je i s ovčí vlnou.

Kontrolováno je i tkaní vláken a kontrole podléhá i finální úprava konkrétních produktů. Spadá sem i export vyrobeného oblečení. Pokud se při výrobě používají jakékoli chemikálie, musejí splňovat základní požadavky týkající se toxicity a biologické rozložitelnosti. Materiál, který se používá pro balení, musí být vyrobený z recyklovaného zdroje a nesmí v něm být obsažený polyvinylchlorid.

GOTS zakotvuje i požadavky, které se týkají etických (Fair Trade) požadavků a sociálních aspektů výroby. Patří mezi ně svoboda zaměstnání a kolektivního vyjednávání, bezpečnost a čistota na jednotlivých pracovištích, životní minimum, délka pracovní doby, ochrana proti diskriminaci, zákaz nehumánního zacházení a samozřejmě je zakázána práce dětí. Musejí být dodržovány sociální pracovní podmínky, které stanovuje Mezinárodní organizace práce a OSN a to během celého výrobního procesu.

Náš e-shop tamaiti.cz nabízí pouze produkty a značky, které tímto certifikátem disponují.

Dva stupně GOTS

Jedním z nich je organický/bio. Tady musí být obsaženo minimálně 95 % organických vláken. Zbytek pak představují vlákna anorganická přírodní nebo syntetická. Druhý stupeň představuje Vyrobeno z x % organických látek. Zde musí být obsaženo minimálně 70 % organických vláken, syntetických může být maximálně 10 %. Následují ostatní anorganická vlákna.

Dodržování standardů kontroluje pravidelně nezávislý kontrolní orgán.